Quy chế hoạt động


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.DANANGJOB.VN

 

I.   Nguyên tắc chung

Sàn  giao  dịch  điện tử  Danangjob.vn  do  ng  ty TNHH MTV Phát triển Sao Khuê thc hiện hot động và vn hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có nhà tuyn dụng) c thương nhân, tổ chức, cá nhân có hot động thương mại hợp pháp được Danangjob.vn chính thức công nhn được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch đin tử Danangjob.vn các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất c các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyn dụng được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Danangjob.vn.

Các thương nhân, tổ chc, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện

tử Danangjob.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyn và lợi ích hợp pháp của c

bên tham gia hot động tuyn dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp lut.

Thông tin tuyn dụng/vic làm được đăng ti trên Sàn giao dịch thương mi điện tử Danangjob.vn phi đáp ng đy đủ các quy định của pháp lut có liên quan, không thuc các trường hợp cm theo quy định của pháp luật.

Hot động đăng tin tuyn dụng qua Sàn giao dịch thương mại đin t Danangjob.vn

phi được thực hiện công khai, minh bạch, đm bo quyn lợi ca người cn tìm vic làm.

Tt c các nội dung trong Quy định này phi tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Vit Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn phi tự tìm hiểu trách nhiệm pháp ca mình đối với luật pháp hiện hành ca Vit Nam cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn.

Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn có quyn thay đổi, chỉnh sa, thêm hoc lược bỏ bt kỳ phn nào v Điu khon Điu kiện trong nội dung Quy chế này, vào bt c lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web không cn thông báo trưc. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kin này để cập nht các thay đổi. khi bn tiếp tục s dụng trang web sau khi các thay đổi về Điu khon Điu kiện được đăng tải, có nghĩa bn chp nhận với những thay đổi đó.

 

II. Quy đnh chung

 

Tên Min Sàn Giao dịch Thương mi Đin tử: Sàn giao dch TMĐT Danangjob.vn do Công  ty TNHH MTV Phát triển Sao Khuê phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.Danangjob.vn (sau đây gọi tt là: Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn).

Định nghĩa chung:

Nhà Tuyn dụng: thương nhân, tổ chc, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ca Danangjob.vn bao gồm: đăng tin tuyn dụng trc tuyến, đăng tin giới thiu công ty.

Thành vn: là nhà tuyn dụng đăng ký sử dụng trang web Danangjob.vn.

-  Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Danangjob.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cu đăng tin tuyn dụng trên website Danangjob.vn.

-  Thành viên phi đăng ký cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban qun lý sàn TMĐT Danangjob.vn chính thức công nhn được phép sử dụng dch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Danangjob.vn.

-  Khi bn đăng ký là thành viên của Danangjob.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có th tạo một tài khon cá nhân ca mình để sử dụng.

+ Thành viên có th đăng tin tuyn dụng theo đúng quy chun, cam kết ca thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

ng hóa: Được hiểu là thông tin việc làm” được đăng tin tại c mục trên website

Danangjob.vn.

Nội dung bn Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Vit Nam. Thành viên khi tham gia vào n giao dịch TMĐT Danangjob.vn phi tự tìm hiu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Vit Nam cam kết thực hin đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Danangjob.vn.

 

III. Quy trình giao dịch

 

1. Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng:

1.1.Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.

Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc gif.

1.2.Đưa nội dung lên website:

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

 

                         - Tạo tài khoản đăng nhập

  Bước 1: Trước tiên, tổ chức, thương nhân, cá nhân truy cập vào Sàn TMĐT Danangjob.vn, click chuột vào nút “Đăng ký nhà tuyển dụng”.

 

 

 Bước 2: Tổ chức, thương nhân, cá nhân tiến hành khai báo thông tin theo mẫu (Email và mật khẩu tạo mới; tên, địa chỉ, Giấy phép ĐKKD của Công ty tuyển dụng…)  và sau đó click chuột vào nút “Đăng ký”.

Công ty sẽ tiến hành kim duyt tng tin tài khon và yêu cầu kích hot tài khon của thành viên đăng ký qua email thành viên.

 

 Bước 3: Sau khi thành viên đã kích hoạt thành công tài khoản qua email. Thành viên (tổ chức, thương nhân, cá nhân) click vào nút Đăng nhp nhà tuyển dụng” để tiến hành đăng tin tuyển dụng việc làm

 

 Bước 4: Tổ chức, thương nhân, cá nhân điền thông tin tài khoản (Email, Mật khẩu đã đăng ký) để đăng nhập