Tìm Công Việc Mơ Ước.
Lập Nghiệp Thành Công!

TTYT quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Y tế Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Lượt xem: 3228
Mô tả công việc

TTYT quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Quyết định số 240/QĐ-SNV ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

1. Tiêu chuẩn

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.

2.  Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

c) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3.  Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm)

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

– Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Kế toán viên (từ nguồn kinh phí tự chủ);

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng;

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 34 vị trí

(Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng)

III. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng :

– Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;

– Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức;

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;

– Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Thang điểm: 100 điểm

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi không có quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 trong trường hợp tổ chức thi bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

Xác định người trúng tuyển

3. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV.  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ và niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc sẽ tiến hành tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1.  Thời gian

Thời gian thực hiện việc quy trình tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

Ngày 16/6/2021: Thông báo kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tại địa chỉ website: http:// danang.gov.vn và tại bảng niêm yết trụ sở cơ quan Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;

Ngày 16/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021: Phát hành, hướng dẫn và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

Ngày 31/07/2021: Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 tại bảng niêm yết của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ và thông báo trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Đà Nẵng,

Ngày 06/08/2021: Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tập trung tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để nghe hướng dẫn và quy chế xét tuyển.

Dự kiến ngày 18/08/2021 đến ngày 19/08/2021: Tổ chức xét tuyển vòng

Nếu thời gian thi có thay đổi, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ sẽ thông báo tại địa chỉ website: http:// danang.gov.vn vào ngày 06/08/2021; Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;

Tổ chức xét tuyển và tổng hợp kết quả xét tuyển: Sau ngày kết thúc tổ chức xét tuyển;

Niêm yết công khai điểm kết quả xét tuyển tại bảng niêm yết và trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ: Sau khi hoàn thành việc tổng hợp.

Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, Hội đồng xét tuyển viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển;

Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 15 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt.

V.  THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Ngày 16/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021 : Phát hành, hướng dẫn và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

(Đính kèm Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển)

VI.  ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phòng Tổ chức- Hành chính Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng số điện thoại: 02363.672477;

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: http:// trungtamytecamle.danang.gov.vn hoặc liên hệ đơn vị: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 02363.672477.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

 

 

Hạn nộp : 15/07/2021
Xin lưu ý : Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Danangjob.vn" trong Đơn xin việc (CV) khi nộp hồ sơ cho Nhà tuyển dụng để được ưu tiên. Xin cảm ơn!

Thông tin nhận hồ sơ

Địa chỉ nhận hồ sơ

Số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Email nhận hồ sơ

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

Trung tâm Y tế Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Địa chỉ

Số 105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Email

a967@gmail.com

Điện thoại

Chia sẻ :
LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Danangjob.vn - Việc làm Tuyển dụng Đà Nẵng 
Đơn vị Quản lý: Công ty TNHH MTV Phát triển Sao Khuê

Điện thoại: 0971 421 305

Email hỗ trợ: lienhe@saokhuedanang.vn

Mã số DN: 0401812383 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 24/1/2017