Nhà tuyển dụng vip

SKY-LINE TUYỂN DỤNG

Lượt xem: 8904

📢 HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE TUYỂN DỤNG 📢

- Bếp chính - Số lượng: 01 - Làm việc tại Đà Nẵng

- GV Mầm non - Số lượng: 04 - Làm việc tại Đà Nẵng

- GV Mầm non - Số lượng: 02 - Làm việc tại Hội An

- Quản lý hành chính cơ sở- Số lượng: 01 - Làm việc tại Hội An

- Giáo viên Tiểu học - Số lượng: 01 - Làm việc tại Hội An

- Giáo viên Ngữ văn - Số lượng: 01 - Làm việc tại Hội An

- Giáo viên Tin học - Số lượng: 01 - Làm việc tại Đà Nẵng

- Giáo viên tiếng Anh mầm non - Số lượng: 01 - Làm việc tại Đà Nẵng

- Giáo viên tiếng Anh mầm non người nước ngoài - Số lượng: 01 - Làm việc tại Đà Nẵng

👉 Chi tiết xem link: https://danangjob.vn/nhatuyendung/He-Thong-Giao-Duc-Sky-line

Chia sẻ
LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU